Fundusze Europejskie Logo

Rzeczpospolita Polska Logo

PARP Logo

UE Logo

Fundusze Europejskie Logo

Rzeczpospolita Polska Logo

PARP Logo

UE Logo


Risk S.A. (limited liability company) implements the following project: “International Promotion of the Polish Brand ‘RISK MADE IN WARSAW’ Within the Scope of Industry Promotion Program ‘POLISH FASHION’ ” under Smart Growth Operational Program 2014–2020, Priority Axis III: Support for innovation in enterprises, Measure 3.3: Support for promotion and internationalisation of innovative enterprises, Sub-measure 3.3.3: Support for SMEs in the promotion of Polish product brands “Go to Brand”, co-financed by the European Regional Development Fund.
The objective of the project No. POIR.03.03.03-14-0035/18 is the increase in brand awareness and scale of activity of the Polish brand “RISK MADE IN WARSAW” through expansion into 3 foreign markets, including 1 promising foreign markets. Participation in the project facilitates promotion of the Polish economy, and RISK S.A. expects an increase in the number of contracting parties and an increase in international sales by 2021 to the level projected by project indicators.

Project duration: 01.09.2018 – 30.06.2020

Contact details:
RISK S.A.
ul. Szpitalna 6a/9
00-031 Warszawa

Cooperation
For enquiries regarding B2B/B2C cooperation and sales, please contact us at the following e-mail address: wholesale@riskmadeinwarsaw.com
Project co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
Manifesto
RISKY MANIFESTO

A good dress has to emphasise figure, beauty, and intelligence.

Comfort and quality are most important to us. Trends–we let them pass.

Our “celebrities” are Women. Writers, Scientists, Musicians, Philosophers, Mothers, Sculptresses, Doctors, Athletes. People who wear our designs while doing things we admire.


We form long-distance relationships, not only with people, but also with our planet–that’s why we use European fabrics in our production, some of which obtained Oekotex, Ecolabel, FSC, EU Ecocert, GOTS, GRS or DETOX certificates.

We sew everything in Poland, because it’s worth it.

Regulamin promocji

Maria Konarowska x RISK

od 02.08.2023 do odwołania

§1 Organizator

 1. Organizatorem jest RISK S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szpitalna 6A/9, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953550, NIP: 1132855615, REGON: 146129025, adres e-mail: customercare@riskmadeinwarsaw.com, nr telefonu: +48 22 490 20 51.
 2. Współorganizatorem jest „Maria Konarowska”. https://www.instagram.com/mariakonarowska/.
 3. Akcja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”). Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko i wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
 4. Promocja jest organizowana pod nazwą „Maria Konarowska x RISK” i jest zwana dalej: „Promocją".
 5. Udział w Akcji jest dobrowolny.

§ 2 Czas trwania promocji oraz warunki uczestnictwa

 1. Promocja odbywać się będzie od 02.08.2023 od godziny 14:30 do odwołania i skierowana jest do osób dokonujących zakupu online na stronie www.riskmadeinwarsaw.com.
 2. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania promocji dokona zakupu dowolnego produktu marki RISK z zakładki PROMOCJE otrzyma prawo do dodatkowego rabatu w wysokości 15% na ten produkt.
 3. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania promocji dokona zakupu dowolnego produktu marki RISK z zakładki HELLO SPRING otrzyma prawo do dodatkowego rabatu w wysokości 10% na ten produkt.
 4. Na stronie www.riskmadeinwarsaw.com rabat zostanie naliczony po wprowadzeniu kodu mariaxrisk, w czwartym kroku zakupu, w miejscu przeznaczonym na wpisanie kodu rabatowego lub po wpisaniu w koszyku Klienta.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 6. Rabat nie jest udzielany na koszty dostawy.
 7. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za rabat ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t.) ani z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 2. Wszyscy uczestnicy Akcji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie jej trwania, bez podawania przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.
 5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie Organizatora www.riskmadeinwarsaw.com w zakładce Regulaminy.