Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita Polska

PARP

UE EFRR

Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita Polska

PARP

UE EFRR

Międzynarodowa promocja polskiej marki RISK MADE IN WARSAW w ramach branżowego programu promocji MODA POLSKA

Firma RISK S.A. realizuje projekt pn."Międzynarodowa promocja polskiej marki RISK MADE IN WARSAW w ramach branżowego programu promocji MODA POLSKA" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu nr POIR.03.03.03-14-0035/18 jest zwiększenie rozpoznawalności i skali działalności polskiej marki RISK MADE IN WARSAW poprzez wprowadzenie jej na 3 rynki zagraniczne, w tym 1 perspektywiczny. Udział w projekcie pozwala promować polską gospodarkę, a RISK S.A. zakłada zwiększenie liczby kontrahentów i zwiększenie poziomu obrotów z zagranicą do poziomu zakładanych wskaźników projektowych w okresie do 2021 r.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 do 30.06.2020

Dane kontaktowe:
RISK S.A.
ul. Szpitalna 6a/9
00-031 Warszawa

Współpraca
W przypadku zapytań o współpracę B2B/B2C oraz sprzedaż, pytania prosimy kierować na adres e-mail: wholesale@riskmadeinwarsaw.com
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Manifest
RISKY MANIFEST

Dobra sukienka ma wydobywać figurę, urodę i inteligencję.

Wygoda i jakość są dla nas najważniejsze. Trendy omijamy.

Nasze „celebrytki” to Pisarki, Naukowczynie, Muzyczki, Filozofki, Matki, Rzeźbiarki, Lekarki, Sportsmenki. Osoby, które w naszych projektach robią rzeczy, które podziwiamy.


Tworzymy relacje długodystansowe, również z planetą - dlatego szyjemy z europejskich materiałów - część z nich posiada certyfikaty Oekotex, Ecolabel, FSC, EU Ecocert, GOTS, GRS, czy DETOX.

Wszystko szyjemy w Polsce, bo warto.
REGULAMIN PROMOCJI
DARMOWA DOSTAWA
ZA ZAPIS DO NEWSLETTERA

§1 Organizator

 1. Organizatorem jest RISK S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szpitalna 6A/9, 00-031 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953550, NIP: 1132855615, REGON: 146129025, adres e-mail: customercare@riskmadeinwarsaw.com, nr telefonu: +48 22 490 20 51.
 2. Akcja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”). Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko i wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
 3. Promocja jest organizowana pod nazwą „DARMOWA DOSTAWA ZA ZAPIS DO NEWSLETTERA” i jest zwana dalej: „Promocją".
 4. Udział w Akcji jest dobrowolny.

§2 Czas trwania promocji oraz warunki uczestnictwa

 1. Promocja odbywać się będzie od dnia 02.03.2023 r. godz. 11:00 do odwołania i skierowana jest do osób dokonujących zakupu online na stronie riskamdeinwarsaw.com
 2. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania promocji zapisze się do newslettera na stronie sklepu internetowego RISK MADE IN WARSAW po raz pierwszy od 16.12.2019 i potwierdzi subskrybcję otrzyma jednorazowy kod uprawniający do darmowej dostawy na terenie Polski, przy wyborze metod: InPost Paczkomaty, DHL Parcel Point, DHL kurier. Promocja nie obowiązuje na zamówienia złożone za pobraniem.
 3. Na stronie riskmadeinwarsaw.com promocja zostanie naliczona po wprowadzeniu kodu, w czwartym kroku zakupu, w miejscu przeznaczonym na wpisanie kodu rabatowego lub po wpisaniu w koszyku Klienta.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 5. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za rabat ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 6. Odwołanie Promocji nie wpłynie na ważność kodów rabatowych wydanych przez zakończeniem Promocji.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t.) ani z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 2. Wszyscy uczestnicy Akcji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie jej trwania, bez podawania przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.
 5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie Organizatora www.riskmadeinwarsaw.com w zakładce Regulaminy.